ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Η TEQ σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους φορείς σας προσφέρει προϊόντα που ανταποκρίνονται στα τρέχοντα πρότυπα κατασκευής των ανελκυστήρων. Τα πρότυπα αυτά είναι:

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ EN81.20/50:2014

Το EN81.20/50:2014 είναι νεότερο πρότυπο κατασκευής το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο του 2017. Έρχεται να ενοποιήσει και να αντικαταστήσει όλα τα προηγούμενα πρότυπα κατασκευής ανελκυστήρων όπως το EN81.1 και EN81.2. Η λογική βάση της δημιουργίας αυτού του προτύπου είναι η άνεση και η ασφάλεια των επιβατών του ανελκυστήρα, μέσω της αλλαγής στον φωτισμό, στην αντοχή του θαλάμου με την αλλαγή των υλικών και των διατάξεων ασφαλείας σε πόρτες, τοιχώματα και οροφή καθώς και μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας με την χρήση πιστοποιημένης συσκευής επικοινωνίας. Επίσης παρέχει μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας στους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την συντήρηση με την προσθήκη νέων ασφαλιστικών διατάξεων και καλύτερων συνθηκών εντός του φρεατίου. Όλα τα μοντέλα μας είναι συμβατά με το πρότυπο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να βρείτε τα πρότυπα από το site του ΕΛΟΤ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ EN81.21:2009 + A1:2012

Με την χρήση του προτύπου EN81.21 και του EN81.20/50 κάμπτονται όλοι οι περιορισμοί που υπάρχουν για την χρήση του ανελκυστήρα σε χώρους που δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανελκυστήρες μόνο με την χρήση του γενικού προτύπου (EN81.20/50). Το πρότυπο αυτό δίνει την ευελιξία για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων σε χώρους με ιδιαίτερες απαιτήσεις. Οι ανελκυστήρες αυτοί έχουν όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την ασφάλεια των χρηστών του ανελκυστήρα. Η οικογένεια προϊόντων FLEXY είναι συμβατή με τα ανωτέρω πρότυπο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να βρείτε τα πρότυπα από το site του ΕΛΟΤ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΩΝ EN81.3

Το πρότυπο EN81.3  είναι το πρότυπο το οποίο αφορά την κατασκευή των ανελκυστήρων φορτίων. Όλα μας τα μοντέλα είναι συμβατά με το ανεωτέρο πρότυπο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να βρείτε τα πρότυπα από το site του ΕΛΟΤ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΜΕΑ EN81.70:2003 + A1:2004

Το πρότυπο EN81.70 έρχεται σαν πρόσθετο στο γενικό πρότυπο κατασκευής των ανελκυστήρων (EN81.20/50), και ορίζει τις ελάχιστες απαραίτητες διαστάσεις του θαλάμου του ανελκυστήρα, το ελάχιστο βάρος ανύψωσης καθώς επίσης και την κατασκευή και τοποθέτηση των παρελκομένων του, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα από συνανθρώπους μας με δυσκολίες και δη ατόμων που χρειάζονται την βοήθεια αναπηρικού αμαξιδίου για την κίνησή τους. Όλα μας τα μοντέλα είναι συμβατά με το ανεωτέρο πρότυπο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να βρείτε τα πρότυπα από το site του ΕΛΟΤ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΚΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ EN81.71:2005 + A1:2006

Το πρότυπο EN81.71 αποτελεί και αυτό επέκταση και συπλήρωμα του γενικού προτύπου (ΕΝ81.20/50) που ορίζει τις προδιαγραφές που απαιτείται να έχει ένας ανελκυστήρας ο οποίος τοποθετείται σε πολύ ιδιαίτερους, περιβαντολλογικά, χώρους όπου απαιτούνται αντιβανδαλικά υλικά όπως πχ Αθλητικές εγκαταστάσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα. Όλα μας τα μοντέλα είναι συμβατά με το ανεωτέρο πρότυπο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να βρείτε τα πρότυπα από το site του ΕΛΟΤ.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ EN81.72:2015

Το πρότυπο EN81.72 προσθέτει στο γενικό πρότυπο (EN81.20/50) όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστηκά ενός ανελκυστήρα, ο οποίος προβλέπεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πυροσβέστες. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι κυρίως σε υλικά και λειτουργικές διατάξεις του ανελκυστήρα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άνετα από πυροσβέστες. Όλα μας τα μοντέλα είναι συμβατά με το ανεωτέρο πρότυπο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να βρείτε τα πρότυπα από το site του ΕΛΟΤ.