Πλατφόρμα σκάλας

 

Για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ικανότητες η με δυσκολία κινητικότητας  προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων, η οποία καλύπτει πλήρως  τις ανάγκες σας. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την κινητή πλατφόρμα σκάλας η οποία μπορεί είτε να κινηθεί ευθύγραμμα και να καλύψει υψομετρικές διαφορές κυρίως στις εισόδους κτηρίων κατοικιών ή σε χώρους με μικρές υψομετρικές διαφορές. Επίσης για κτήρια όπου δεν μπορεί να τοποθετηθεί ανελκυστήρας για άτομα με ειδικές ικανότητες, υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετήσουμε το προϊόν μας στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου και μπορεί να ακολουθήσει την μορφή των κλιμάκων (στροφές, ευθείες κλπ) και να μετακινήσει το άτομο σε κάθε όροφο ακόμη και αν το κλιμακοστάσιο είναι στενό. Επίσης η εταιρία μας μπορεί να προσφέρει και αυτόνομο σύστημα για την ανύψωση σε σκάλες.

Μιλήστε μας για τις ανάγκες σας και θα φροντίσουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση.