Η συλλογή των προϊόντων TEQ για τα ξενοδοχεία έρχεται να καλύψει τις ανάγκες που υπάρχουν από ένα πολύ μικρό ξενοδοχείο μέχρι και ολοκληρωμένα συγκροτήματα όπου μπορεί κανένας να βρει πολλαπλά προϊόντα ανύψωσης είτε μόνο σε ένα κεντρικό κτήριο είτε σε πολλαπλά κτήρια ακόμη και απομακρυσμένα μεταξύ τους. Φυσικά όλα τα προϊόντα είναι συμβατά με την τρέχουσα νομοθεσία, πρότυπα και κανονισμούς (EN 81.20:2014, EN 81.50:2014, EN 81.70, EN 81.71, EN 81.72) καθώς και εξοπλισμένα με τα κορυφαία προϊόντα σχετικά με την ασφάλεια. Παράλληλα η χρήση των προϊόντων TEQ Accessories δίνει την δυνατότητα να γίνει ο ανελκυστήρας σας πιο έξυπνος.

TEQ M Home

TEQ M1

Μηχανικός ανελκυστήρας νέας γενιάς για ξενοδοχεία

TEQ M Home

TEQ M2

Μηχανικός ανελκυστήρας νέας γενιάς για ξενοδοχεία

TEQ M Home

TEQ H1

Υδραυλικός ανελκυστήρας νέας γενιάς για ξενοδοχεία

Σχετικά Έργα