Η TEQ έχει ετοιμάσει μία σειρά λύσεων για χρήση σε ιδιωτικές κατοικίες. Έχοντας ως κύριο γνώμονα την σχέση ποιότητας/τιμής, την μέγιστη εκμετάλλευση του χώρου και την κομψότητα, το πακέτο των λύσεων περιλαμβάνει τόσο μηχανικούς, όσο και υδραυλικούς ανελκυστήρες που με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, ταιριάζουν ιδανικά με την κατοικία σας. Τα προϊόντα αυτής της οικογένειας έχουν σχεδιαστεί και με βάση το πρότυπο του οικολογικού σχεδιασμού συνοδευόμενα από την κατάλληλη δήλωση συμμόρφωσης με το ISO 14006 & ISO 14025. Φυσικά βέβαια οι ανελκυστήρες αυτής της οικογένειας είναι συμβατοί με όλα τα πρότυπα και οδηγίες της Ε.Ε. αναφορικά με την ασφάλεια των ανελκυστήρων (EN 81.20:2014, EN 81.50:2014, Οδηγία Ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ, EN 81.21:2009, Οδηγία Μηχανών 2006/42/ΕΚ)

 

TEQ M Home

M Home

Μηχανικός ανελκυστήρας για ιδιωτικές κατοικίες

TEQ M Home

H Home

Υδραυλικός ανελκυστήρας για ιδιωτικές κατοικίες