Για την μεταφορά μικρών φορτίων σε χώρους όπως εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και νοσοκομεία η TEQ έχει στην συλλογή της προϊόντα ανύψωσης αποκλειστικά για φορτία (χωρίς την συνοδεία προσώπων). Η οικογένεια Box προσφέρει λύσεις τόσο σε μηχανικό ανελκυστήρα, όσο και σε υδραυλικό. Φυσικά και οι ανελκυστήρες της οικογένειας Box είναι συμβατοί με όλες τις οδηγίες, πρότυπα (EN 81.3, Οδηγία Μηχανών 2006/42/EC) καθώς και την κείμενη νομοθεσία.

TEQ M Home

TEQ MBOX

Η μηχανική λύση για τα μικρά φορτία

TEQ M Home

TEQ HBOX

Η υδραυλική λύση για τα μικρά φορτία