Πιστοποίηση

Το κομμάτι της πιστοποίησης είναι το σημαντικότερο κομμάτι ενός προϊόντος, διότι εξασφαλίζει στο τελικό χρήστη ότι το προϊόν του έχει εγκατασταθεί σωστά και λειτουργεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Για τον λόγο αυτό η TEQ επέλεξε να συνεργάζεται με τους κορυφαίους ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης. Η ανεξαρτησία των φορέων, αποτελεί την εγγύηση ότι το προϊόν είναι απολύτως ασφαλές. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της λίστας με τα σημεία ελέγχου όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425, την οδηγία ανελκυστήρων 2014/33/ΕΕ (ΦΕΚ 1186), και τα διεθνή πρότυπα κατασκευής ανελκυστήρων (EN 81.1, 81.2 81.20/50, 81.21, 81.70, 81.71, 81.72) τα οποία είναι επικεντρωμένα κατά κύριο λόγο στην ασφάλεια του ανελκυστήρα, την άνεση στην μετακίνηση του επιβάτη και την ασφάλεια του συντηρητή.

Τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι φορείς φέρουν ημερομηνία λήξης ανάλογη με τον τύπο του κτηρίου. Αυτό εξασφαλίζει ότι με την τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα και τον παράλληλο έλεγχο του από τον ανεξάρτητο φορέα, ο ανελκυστήρας λειτουργεί σωστά, καλύπτει όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και ότι η συντήρηση γίνεται σωστά. Πατήστε εδώ για να δείτε τον σχετικό πίνακα.